המעדנייה של גולדשטיין - לאנשים שמתרגשים מאוכל
ההזמנה שלי

תקנון תנאי תשלום

הקדמה
סמוק מיט בע"מ (להלן: המעדניה של גולדשטיין), מפעילת המעדניה של גולדשטיין בישראל, מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. אתר החברה מכיל תכנים שונים ומגוונים, ובכלל זה קישור לשירות המשלוחים.
האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

תנאי שימוש כללים
אתר האינטרנט של המעדניה של גולדשטיין(להלן: "האתר") מוגבל לשימוש אישי בלבד. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. שימוש מסחרי להלן כולל בין השאר: פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים, וכיוב'.
כל תכני האתר אלא אם מצוין במפורש אחרת, הינם קנינה הרוחני של החברה, וחל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא הרשאה מפורשת בכתב מהתורכי.
המעדניה של גולדשטיין שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ועדכונים באתר, לשנות את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בו, ואף לסגור את האתר או כל חלק ממנו באופן זמני לשם ביצוע השינויים הללו וזאת ללא צורך להודיע למשתמשי האתר על כך מראש, והתורכי תהא פטורה מכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך.
בנוסף לאמור לעיל מובהר, כי התורכי אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, ובפרט במקרים של נזקים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה או בקווי התקשורת אצל התורכי או מי מספקיה.
המעדנייה של גולדשטיין לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו, לרבות לכל פגיעה או נזק שמקורם בגישה לא חוקית למחשבי התורכי, כולל פגיעה או השפעה על תכנה, חומרה ו/או ציוד קצה של המשתמש.
המעדנייה של גולדשטיין רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, וחסימת IP, וזאת ללא מתן התראה או הסברים מראש או בדיעבד.
המעדנייה של גולדשטיין אינה אחראית לתוכן, לנתונים, ולקישורים, הנמצאים באתר, ובפרט אין הם מהווים אינדיקציה לעמדותיה/ דעותיה/ המלצותיה של התורכי. באופן דומה, עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והתורכי לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.
המעדנייה של גולדשטיין שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה – התקנון.
בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של המעדנייה של גולדשטיין ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת הדוא״ל, המעדנייה של גולדשטיין תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור תל-אביב – יפו.

מסירת פרטים
הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים השונים באתר יישמרו במאגר המידע של התורכי, ואלא אם נאמר אחרת, לא יחשפו בפני שאר הגולשים. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.
כמו כן, יתכן ולצרכי השירותים המוצעים ע"י האתר, ייאסף מידע אגבי אודות הגולש, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע.
המעדנייה של גולדשטיין מציעה למשתמשי האתר אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – התשס"ח, בעת ההרשמה למערכת המשלוחים, תוצע לך האופציה האם לקבל שירות זה, ובמידה ותבחר לקבלו, תהא המעדנייה של גולדשטיין רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני/ SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל המעדנייה של גולדשטיין לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה המעדנייה של גולדשטיין
מסירת המידע בחלקו של האתר העוסק במשלוחים, תבוצע בפורמט מאובטח סטנדרטי על מנת להגן על פרטי הגולש והתשלום. החברה לא תשא באחראיות בגין נזקים שנגרמו בעקבות השימוש בפורמט זה.

מדיניות ביטול עסקה
א. לקוח יהא רשאי לבטל עסקה, ללא חיוב, במידה וחזר בו לאחר הקלדתה של ההזמנה ושליחתה באתר, ולאחר שהעסקה כבר אושרה (גם אם טרם במקרה כזה, ביטול העסקה ייעשה אך – נשלח אליו ורק באמצעות פניה טלפונית ישירה לנציגי החברה בה יודיע על רצונו לבטל את העסקה. בטלפון 03-5330304.
ב. ביטול עסקה שאושרה, ההחזר הכספי בגינה יתבצעו בהתאם למדיניות ההחזרים של החברה ובהתאם להוראותיו של חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, הקובע בין היתר, כי בכל אחד מן המקרים הבאים לא תתבטל עסקה ולא ישולם החזר כספי: במקרה בו ביטול העסקה נוגע ל"טובין פסידים" (מוצרים שלא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או שעלולים להתקלקל עד החזרתם); טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; וטובין שערכם נמוך מ -50 ₪.
ג. לא יתקיים כל חיוב במקרה בו ביטול עסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין הטובין לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, בכפוף להשבתו לידי הספק או מי מטעמו, למקום עליו יודיע הספק ללקוח.

אישור החלף מועד הזמנה
נגישות
הגדלת טקסט
הקטנת טקסט
ניגודיות גבוהה
ניגודיות הפוכה
פונט קריא
ניווט מקלדת
כיבוי ואיפוס מערכת
מערכת נגישות MAGMA